2020-06-02 2

ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา...

Continue reading

2020-02-06 53

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์...

Continue reading

2020-02-06 51

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดอบรมบริก...

Continue reading

2020-02-05 46

โครงการบริการวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน กลุ่มวัฒนธรรมชนเ...

Continue reading

2020-01-10 63

ค่ายแคมโขง ครั้งที่ 2...

Continue reading

2019-09-19 96

อบรมโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 ...

Continue reading

2019-09-19 100

ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม ...

Continue reading

2019-06-21 147

"ผลิตสื่อสร้างสรรค์ " กับ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #1...

Continue reading


ไฟล์คำสั่ง 63   64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   34
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   104
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   382
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   123
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   169
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   406
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   864
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   202
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   186