2019-09-19 15

อบรมโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 ...

Continue reading

2019-09-19 12

ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม ...

Continue reading

2019-06-21 45

"ผลิตสื่อสร้างสรรค์ " กับ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #1...

Continue reading

2019-06-21 39

การสร้างสื่อในยุคดิจิทัล...

Continue reading

2019-06-21 30

การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพเพื่อชุมชนและสังคม...

Continue reading

2019-06-21 24

ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลไชยบุรี...

Continue reading

2019-06-18 33

โครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ...

Continue reading

2019-06-11 50

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2562...

Continue reading


คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   36
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   290
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   101
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   182
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   649
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   124
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   115
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    172
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   127