2020-09-10 67

คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม เ...

Continue reading

2020-09-03 75

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตั...

Continue reading

2020-09-03 73

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 1...

Continue reading

2020-08-31 37

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปณามหาวิทยาลัย...

Continue reading

2020-08-21 76

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ใ...

Continue reading

2020-08-21 117

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อ...

Continue reading

2020-08-19 159

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีม DW donglu...

Continue reading

2020-08-18 102

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพา...

Continue reading


คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา    8
ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    37
คำสั่ง เมย-กย 63   85
ไฟล์คำสั่ง 63   152
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   112
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   175
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   461
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   193
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   241
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   510