2019-09-19 0

อบรมโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 ...

Continue reading

2019-09-19 0

ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม ...

Continue reading

2019-06-21 28

"ผลิตสื่อสร้างสรรค์ " กับ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #1...

Continue reading

2019-06-21 24

การสร้างสื่อในยุคดิจิทัล...

Continue reading

2019-06-21 17

การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพเพื่อชุมชนและสังคม...

Continue reading

2019-06-21 14

ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลไชยบุรี...

Continue reading

2019-06-18 23

โครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ...

Continue reading

2019-06-11 36

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2562...

Continue reading


คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   28
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   279
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   172
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   638
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   118
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   108
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    164
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   116