2020-09-10 39

คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม เ...

Continue reading

2020-09-03 51

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตั...

Continue reading

2020-09-03 53

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 1...

Continue reading

2020-08-31 23

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปณามหาวิทยาลัย...

Continue reading

2020-08-21 54

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ใ...

Continue reading

2020-08-21 84

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อ...

Continue reading

2020-08-19 117

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีม DW donglu...

Continue reading

2020-08-18 76

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพา...

Continue reading


คำสั่ง เมย-กย 63   72
ไฟล์คำสั่ง 63   140
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   91
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   166
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   453
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   184
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   229
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   497
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   947
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   261