2019-01-04 12

อวยพรคณบดี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562...

Continue reading

2019-01-04 5

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561...

Continue reading

2018-12-04 27

แสดงความยินดี นักศึกษา ICT...

Continue reading

2018-12-03 24

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คว้ารางวัล ...

Continue reading

2018-11-29 25

แนะแนวโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2562...

Continue reading

2018-11-27 23

เปิดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องการ...

Continue reading

2018-11-22 27

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

Continue reading

2018-11-20 23

ขอแสดงความยินดี...

Continue reading


ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   227
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   131
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   602
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   74
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   71
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    122
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   85
สรุปโครงการสายสนับสนุน 2560   87