2020-08-05 1

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรร...

Continue reading

2020-08-04 27

สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม...

Continue reading

2020-08-03 22

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

Continue reading

2020-08-03 9

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีส...

Continue reading

2020-08-03 16

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใ...

Continue reading

2020-08-03 15

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี คณะวิทยาการจัด...

Continue reading

2020-07-29 73

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงค...

Continue reading

2020-07-25 13

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่ว...

Continue reading


คำสั่ง เมย-กย 63    9
ไฟล์คำสั่ง 63   95
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   60
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม   133
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   420
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   155
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   449
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   904
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   229