คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบกระเช้าช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่  ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 031/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort