MIT News

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยน …

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ Read More »

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยน …

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม Read More »

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาและโรงเรียนธาตุพนม

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารส …

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาและโรงเรียนธาตุพนม Read More »

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพต้อนรับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 (สัญจร) สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 คณะวิทย …

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพต้อนรับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 (สัญจร) สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Read More »

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 อาจารย์ประจำสาขาวิช …

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย Read More »

PHOTO TALK เสวนาวิชาการด้านการถ่ายภาพ พูดคุยแบบสบายๆ เพราะภาพถ่ายคือความสุข

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลย …

PHOTO TALK เสวนาวิชาการด้านการถ่ายภาพ พูดคุยแบบสบายๆ เพราะภาพถ่ายคือความสุข Read More »

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี คณะวิทย …

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม …

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึ …

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม Read More »

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort