คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาและโรงเรียนธาตุพนม

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาในช่วงเช้า และโรงเรียนธาตุพนมในช่วงบ่ายของวัน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการทำ Portfolio โดยใช้โปรแกรม Canva เพื่อให้นักเรียนใช้ในการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยในรอบต่อไป

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort