คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 032/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort