คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพต้อนรับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 (สัญจร) สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 (สัญจร) สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นการประชุมกองเลขาธิการ เพื่อเตรียมวาระการประชุมในวันที่ 1 กันยายน 2566  

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีสมาชิกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 22 สถาบัน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ทั้งหมด 19 ท่าน และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับความสะดวกในการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting จากทางคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ ดร.ดารณี เกตุชมภู รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำมหาวิทยาลัยนครพนมและคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง นายกสมาคมสภาคณบดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและเปิดประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีกำหนดการประชุมสัญจรในครั้งถัดไปที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort