คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

เปลี่ยนศาลาประชาคมเป็นห้องปฏิบัติการแห่งความหอม (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของชุมชน)

การปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของคนในชุมชน
ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย
โครงการภูษาบำบัด
โดย รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการยุวชนอาสา

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort