คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีนางนัฐธิดา อาษาวัง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
beykoz escort cekmekoy escort