คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ราชมณี ในโอกาสได้รับทุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม (ววน.) ประเภททุนงานพื้นฐาน Fundmental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort