รัตนพล จันทร์ปาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย Read More »

อาจารย์-นักศึกษา ม.นครพนม รับทุนวิจัยโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อการยกระดับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้าด้วยยุวชนอาสาเพื่อความยั่งยืน” จาก อว.

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเ …

อาจารย์-นักศึกษา ม.นครพนม รับทุนวิจัยโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อการยกระดับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้าด้วยยุวชนอาสาเพื่อความยั่งยืน” จาก อว. Read More »

งานอาคารสถานที่ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ 5ส ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างบรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งนี้มีทั้งบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 73 คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok
gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
beykoz escort cekmekoy escort