คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ปฏิทินการศึกษา
  • แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม

ตรวจสอบคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้อง
NPU.R01 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
NPU.R02 หนังสือมอบอำนาจ
 NPU.R03 ใบรายงานตัวนักศึกษา (New)
NPU.R04 คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (New)
NPU.R05 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา (New)
NPU-R05 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา
NPU-R06 คำร้องขอถอนรายวิชา
NPU-R07 คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน
NPU.R08 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา (New)
NPU.R09 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (New)
NPU-R12 คำร้องขอลาพักการเรียน
NPU-R13 คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
NPU-R14 คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
NPU-R15 คำร้องขอแก้สัญลักษณ์ I (สำหรับนักศึกษา)
NPU-R16 แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (สำหรับอาจารย์)
NPU-R21 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย (Regrade)
NPU-R22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
NPU-R23 คำร้องขอลาออก
NPU.R26 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา (New)
NPU-R27 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
NPU-R28 คำร้องขอเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
NPU.R31 คำร้องขอเปิดรายวิชา (New)
NPU.R41 คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
NPU.R42 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้สำเร็จการศึกษา
NPU.R42 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
NPU.R45 คำร้องขออนุญาตคืนการลงทะเบียน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ล่าช้า)
แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพ
กพน. SD-NPU-01 คำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายชุดนักศึกษาตามเพศสภาพ
กพน. SD-NPU-02 คำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายชุดนักศึกษาตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort