คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล สามารถเลือกใช้การประมวลค่าทางสถิติที่หลากหลาย ช่วยลดความยุ่งยากในการคำนวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ จึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการวิจัย หรือวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมมีทักษะการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยโครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort