คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

รเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการประเมินประกันระดับคณะ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร เบ้าธรรม จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์ จาก ม.นครพนม กรรมการ อาจารย์ จุฑามาศ ใจสบาย กรรมการและเลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประสบผลสำเร็จได้คะแนน 4.24 และขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

buca escort
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
maltepe escort kurtköy escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
ankara escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort