โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

  ประมวลภาพ โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557