พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม 2557

  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้นักศึกษาแสดงถึงเคารพระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา