ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินจัดกิจกรรมงานครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจะจัดทุกวันที่ 2 กันยายน ของทุกๆปี ณ บริเวณคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม