สาขาวิชาการจัดการอกกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

  วันนี้ (8 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ท่านอาจารย์กรรณิกา สิงห์ศรี ,ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน คำมุลตรี ,ท่านอาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี ,ท่านอาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา พร้อมด้วย นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 ปี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยมีการร่วมสนุกตอบคำถาม และรับฟังคำแนะนำเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ จากนักศึกษาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งกำลังเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณธร เกตุแย้ม ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม