กิจกรรมครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

  วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ในกิจกรรมครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม จากนั้นที่ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไป...มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยช่วงบ่ายจัดกิจกรรมฮาเฮเชื่อมสัมพันธ์ประชาคม มนพ. และ ช่วงเย็น ได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ “สานสัมพันธ์ มนพ.ฮักแพง” ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น