กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก ประจำปี 2560

  วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก (ป่าช้านาราชควาย) ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และปลูกฝังให้นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี และดำรงไว้วัฒนธรรมอันดีงานของชาวพุทธ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ