อาจารย์นริศรา คว้า 2 เหรียญเงิน จาก "พะเยาเกมส์"

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นริศรา เปรมศรี สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่คว้า 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง และ วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา