ร่วมยินกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒพงษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร ให้กับ นางสาวอรยา สมรฤทธิ์ นักศึกษาชั้นที่ปี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับบปริญญาตรี) เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)