“NPU ROADSHOW 2017”@วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงยิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน และแนะนำสาขาวิชาต่างๆ เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนบ้านภูกระแต โรงเรียนท่าจำปาวิทยา และโรงเรียนอุเทนพัฒนา ระดับชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “NPU ROADSHOW 2017” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี คณะฯ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายคณะฯ นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมบนเวที อาทิ การประกวด Miss Grand NPU เกมส์ Bingo NPU จากทีมงานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมจากคณะ วิทยาลัย ต่างๆ ร่วมสนุกลุ้นรางวัลมากมาย ได้ความรู้ ได้ของรางวัล แล้วพบกันครั้งต่อไป กับ “NPU ROADSHOW” แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา