1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

การแข่งขันทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโน

การแข่งขันทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Startup) ผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันพุธที่ ...

      

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ประจำปีการศึ

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘...

      

พิธีพุทธาภิเษกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน...

      

"โครงการสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาองค์กร (Orga

เมื่อวันที่ (26 พฤศจิกายน 2559) เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเ...

      

โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ปี 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น. ณ สระน้ำคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภา เป็นประธาน เปิดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยก...

      

โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม “ ชาวนครพนมร้อยดวงใจ ลอยเรือไฟ ถวายพ่อหล...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document