1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม...

      

พิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย MIT Fitness Center

วันนี้ (18 มกราคม 2560) เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Training Lab 1 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย MIT Fitness Center โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เ...

      

แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปิยะมหารา

วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 8.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม ซึ่งมีคณะวิทยาลัยท...

      

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฮาติงห

วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 11.50 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี รองคณบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับค...

      

โครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อ

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 07.09 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเก...

      

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเท

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยากา...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document