1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

มอบรางวัลให้กับนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธร

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับน...

      

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมนางสาวธิดารัตน์ ประพัฒพงษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา...

      

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนนาแกวิทยาคม นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒพงษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะเกษตรและเทคโนโลยี จัด...

      

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดก...

      

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลั

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพ...

      

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ป

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม (พื้นที่ตั้งบ้านเนินสะอาด) รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document