1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

NPU ROADSHOW 2017@โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน และแนะนำสาขาวิชาต่างๆ เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเร...

      

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผ้

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิท...

      

คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. ร่วมออกบูทงานเกษตรลุ่

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เป็นประธานเปิด งานเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ณ บริเวณคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านหนองเซา ต.ขามเฒ่า มี รศ.ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ คณบดี...

      

การลงคะแนนเลือกตั้งคณาจารย์ประจำในคณะฯ

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งคณาจารย์ประจำในคณะฯ ณ ชั้น 6 ห้องสำนักงานคณบดี โดยแต่ละขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร...

      

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. สร้างชื่อ คว้

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สร้างชื่อผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Digital Startup 2559 รับเงินรางวัลสนับสนุน ทีมละ 50,000 บาท โดยมีทั้งหมด 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท จ...

      

มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ร่วมโครงการแม็คโครร่วม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ ต้อนรับตัวแทนบริษัท สยามแม็คโคร สาขานคร...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document