1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดก...

      

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลั

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพ...

      

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ป

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม (พื้นที่ตั้งบ้านเนินสะอาด) รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประ...

      

โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม...

      

พิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย MIT Fitness Center

วันนี้ (18 มกราคม 2560) เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Training Lab 1 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย MIT Fitness Center โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เ...

      

แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปิยะมหารา

วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 8.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม ซึ่งมีคณะวิทยาลัยท...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document