1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในว

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในชื่อ "ม่วนซื่น โฮแซว สัมพันธ์ สุขสันต...

      

ร่วมยินกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเอสโซ่ สมโภชกรุ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒพงษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร ให้กับ นางสาว...

      

การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีกา

วันนี้ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขา...

      

อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน 304 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเ...

      

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่ม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษานำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดงกิจกรรมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึ...

      

“NPU ROADSHOW 2017”@วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงยิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน และแนะนำสาขาวิชาต่างๆ เป็นทางเลือกในก...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document