1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

“NPU ROADSHOW 2017”@โรงเรียนมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน และแนะนำสาขาวิชาต่างๆ เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระด...

      

กีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กันเกราเกมส์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 10 มี...

      

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกิจก

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน และแนะนำสาขาวิชาต่างๆ เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเร...

      

NPU ROADSHOW 2017@โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน และแนะนำสาขาวิชาต่างๆ เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเร...

      

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผ้

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิท...

      

คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. ร่วมออกบูทงานเกษตรลุ่

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เป็นประธานเปิด งานเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ณ บริเวณคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านหนองเซา ต.ขามเฒ่า มี รศ.ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ คณบดี...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document