1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม 2557

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้นักศึกษาแสดงถึงเคารพระลึกถึงพระคุณคร...

      

ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินจัดกิจกรรมงานครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจะจัดทุกวันที่ 2 กันยายน ของทุกๆปี ณ บริเวณคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย...

      

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเขียนบทความ

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ณ ห้องเรียน MIT 101 คณะวิทยาการจัดการและเท...

      

คณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการฯ

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย)ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการประเมินได้เข้า...

      

โครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการและวิ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินจัดโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน ณ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแ...

      

กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒน

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อเร่งพัฒนาร้านค้าป...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document