1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

สาขาวิชาการจัดกีฬาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาการจัดการกีฬาได้ไปศึกษาดูงาน ณ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา...

      

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ธันวามคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมยงใจยทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม...

      

โครงการจัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ

โครงการจัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...

      

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

      

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Hall of fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจั...

      

Dr.Jeremy Pragram จาก Edith cowan University,

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดี ร่วมต้อนรับ ต้อนรับ Dr.Jeremy Pragram ,Dr.Penporn Pragram คณะจาก Edith cowan ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document