1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

      

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Hall of fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจั...

      

Dr.Jeremy Pragram จาก Edith cowan University,

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดี ร่วมต้อนรับ ต้อนรับ Dr.Jeremy Pragram ,Dr.Penporn Pragram คณะจาก Edith cowan ...

      

ภาพโครงการบริการวิชาการ ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอา

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการ ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557...

      

โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จิตอาสา ณ อโรคย

ประมวลภาพ โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557 ...

      

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม 2557

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้นักศึกษาแสดงถึงเคารพระลึกถึงพระคุณคร...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document