1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง ระดั

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่...

      

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ พนักงานมหาวิท

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู...

      

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพ

สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพและการป้องกันการบาดเจ็บในการกีฬา หลักการพันเทป การนวด และแบบฝึก เมื่อวั...

      

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารส

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558) เวลา 08.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัดพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการแสด...

      

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้าย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนาง...

      

โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ห...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document