1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายสน

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรดีสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลย...

      

โครงการเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีกา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม...

      

โครงการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง ระดั

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่...

      

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ พนักงานมหาวิท

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู...

      

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพ

สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพและการป้องกันการบาดเจ็บในการกีฬา หลักการพันเทป การนวด และแบบฝึก เมื่อวั...

      

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารส

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558) เวลา 08.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัดพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการแสด...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document