1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

รับมอบอุปกรณ์ประกอบการศึกษา

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อาจารย์จิ่ม ยืนนาน และอาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา และเจ้าหน...

      

มอบพวงหรีดไว้อาลัยก่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากประ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบพวงหรีดไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กฝึกบินตก เมื่อว...

      

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นน้อง อาจารย์ และบุคลากรภายใน...

      

โครงการแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุค...

      

ผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ...

      

สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิล

สาขาวิชาการจัดการ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document