1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

วันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเท

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการครบรอบ 9 ปี โดยมี ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและถ่า...

      

ตรวจสุขภาพประจำปี ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโ

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 412 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผ...

      

ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมา

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย (412) ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

      

โครงการปฏิบัติธรรม “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นส

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด โครงการปฏิบัติธรรม “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาบัญชี” ใน วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 7.00 – 17.00 น. ณ สถาน...

      

โครงการปฏิบัติธรรม “สมถกรรมฐานเบื้องต้นสำหรับ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฏิบัติธรรม “ สมถกรรมฐานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาบัญชี ” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 7.00 -17.00 น. ณ สถานปฏิบัติธรรมโ...

      

บริการวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพคำม่วน ส

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพคำม่ว...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document