1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

มอบพวงหรีดไว้อาลัยก่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากประ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบพวงหรีดไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กฝึกบินตก เมื่อว...

      

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นน้อง อาจารย์ และบุคลากรภายใน...

      

โครงการแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุค...

      

ผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ...

      

สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิล

สาขาวิชาการจัดการ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...

      

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าประชุมพบปะบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document