1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มห

วันนี้ (11 สิงหาคม 2559) เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเ...

      

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

วันนี้ (5 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 201ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

      

วันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเท

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการครบรอบ 9 ปี โดยมี ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและถ่า...

      

ตรวจสุขภาพประจำปี ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโ

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 412 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผ...

      

ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมา

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย (412) ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

      

โครงการปฏิบัติธรรม “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นส

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด โครงการปฏิบัติธรรม “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาบัญชี” ใน วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 7.00 – 17.00 น. ณ สถาน...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document