1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เผ่าไทแสก สืบเนื่องจากกรอบการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาว...

      

งานครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนว 89 รูป ...

      

นำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้

วันนี้ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา รับฟังการนำ...

      

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิท

วันนี้(29 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน กล่า...

      

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารส

วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2559) เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและ...

      

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559

วันนี้ (25 สิงหาคม 2559) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document