1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารส

วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2559) เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและ...

      

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559

วันนี้ (25 สิงหาคม 2559) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้...

      

โครงการสัมมนา เรื่อง จิตวิทยาการกีฬาและหลักกา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการกีฬา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง จิตวิทยาการกีฬาและหลักการฝึกทักษะทางจิตเบื...

      

การประเมินตนเอง (SAR : Selt Assessment Report

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Selt Assessment Report) ร...

      

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประ...

      

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูต

วันนี้ (16 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการบัญชี 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นป...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document