1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

วันนี้ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย...

      

อบรมการติดตั้งสาย Fiber Optic

วันนี้ (21 กันยายน 2559) เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 201 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธา...

      

บรรยายทคโนโลยีทางด้าน Data Storage และ ระบบรั

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.ณ ห้องปฏบัติการเครือข่าย 201 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน Data Storage และระบบรักษาความปลอดภัยขอ...

      

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการจัดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปร...

      

โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 25

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดจัดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ลานพนมนาคา ริมเขื่อนแม่น้ำโขง อ.เมือง ...

      

โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว วันพุธ ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document