1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

งานครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนว 89 รูป ...

      

นำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้

วันนี้ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา รับฟังการนำ...

      

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิท

วันนี้(29 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน กล่า...

      

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารส

วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2559) เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและ...

      

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559

วันนี้ (25 สิงหาคม 2559) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้...

      

โครงการสัมมนา เรื่อง จิตวิทยาการกีฬาและหลักกา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการกีฬา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง จิตวิทยาการกีฬาและหลักการฝึกทักษะทางจิตเบื...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document