1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

พิธีพุทธาภิเษกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน...

      

"โครงการสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาองค์กร (Orga

เมื่อวันที่ (26 พฤศจิกายน 2559) เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเ...

      

โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ปี 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น. ณ สระน้ำคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภา เป็นประธาน เปิดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยก...

      

โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม “ ชาวนครพนมร้อยดวงใจ ลอยเรือไฟ ถวายพ่อหล...

      

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโ...

      

ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทส

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2559) เวลา 8.30 น. ณ ห้องพมนศิลป์ คณะศิลปะศาตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมจัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะวิทยาการจัดการ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document