1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยา

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ส...

      

MIT รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพร

วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในกิจกรรม “ MIT...

      

การนำเสนอวิสัยทัศน์ และตอบข้อซักถาม ของผู้เข้

วันนี้ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น ๖ คณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช...

      

กิจกรรมครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยน

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ในกิจกรรมครบรอบ 12 ปี...

      

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีกา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รักษาราชการแทนคณบดี ฯ เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา ...

      

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ. ขอ

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาว...

      

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document