สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อ "สร้างรายได้จากการออนไลน์" ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์))

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) ภายใต้หัวข้อ "สร้างรายได้จากการออนไลน์" โดยมี ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง