สาขาวิชาการจัดการ นำนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมนำนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีการฟังธรรมเทศนาและทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักสงฆ์อรัญวิเวก ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง