งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมจับผ้าประดับและลำดับขั้นตอนพิธีงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมจับผ้าประดับและลำดับขั้นตอนพิธีการต่างๆ ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ และเข้าใจขั้นตอนลำดับในพิธีการต่างๆ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง