คณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยุวชนอาสา ประชุมครั้งที่ 4 เพื่อสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยุวชนอาสา เข้าประชุมเพื่อสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสรุปกลยุทธ์การตลาดตามแบบ 7P หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของสมาชิก กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมือง ตำบลโคกหินแห่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง