สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเยี่ยมชม Learning center ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์วิทยา บุญสุข และอาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์ พานักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเยี่ยมชม Learning center ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เห็นความสำคัญและเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง