คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

วันนี้ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันนี้ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง