คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วม กิจกรรมประกวดชิงชนะเลิศ ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วม กิจกรรมประกวดชิงชนะเลิศ ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมกีฬาและสันทนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยทางคณะฯ ได้ส่ง นางสาวเอริสสา หมอนพังเทียม เป็นตัวแทนในการประกวดดาว และ นายพีรพัฒน์ นาคพงษ์ เป็นตัวแทนในการประกวดเดือน ซึ่งนางสาวเอริสสา ได้ผ่านเข้ารอบการประกวดไปถึงรอบ 5 คนสุดท้าย ส่วนผลของการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น เป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดดาวมหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวสุทธิดา พลจันทร์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือนมหาวิทยาลัยนครพนม นายจีรพันธ์ ราชสิทธ์ จากคณะครุศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการประกวดดาวเทียมมหาวิทยาลัยนครพนม นายอภัสรา ทัตกนกพงษ์ จากวิทยาลัยธาตุพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง