สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นิเทศอาสา ปีที่ 2) ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรมศรีสงคราม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรมศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นิเทศอาสา ปีที่ 2) ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรมศรีสงคราม เพื่อมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ด้วยการพัฒนาทักษะในด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างเยาวชนสู่การเห็นคุณค่าของการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ พร้อมกันนั้น เป็นการประสานพลังเครือข่ายในการสร้างห้องเรียนการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง