สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นิเทศอาสา ปีที่ 2) ให้กับโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นิเทศอาสา ปีที่ 2) ให้กับโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ด้วยการพัฒนาทักษะในด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างเยาวชนสู่การเห็นคุณค่าของการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ พร้อมกันนั้น เป็นการประสานพลังเครือข่ายในการสร้างห้องเรียนการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง