สาขาวิชาการจัดการกีฬา นำรายได้จากกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง ซื้อเครื่องอุปโภคมอบให้บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำรายได้จากกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง (Sports Management Virtual Walk and Run Challenge Season 2 หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปซื้อเครื่องอุปโภคมอบให้บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครพนม เพื่อใช้ในบ้านพักตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง